643 preliminärt antagna till vårens polisutbildning

643 har preliminärt antagits till vårens utbildningsstart av polisutbildningen. Polisens arbete för att få fler att söka till de olika polisutbildningarna fortsätter.

– Det är positivt att många väljer att bli polis även om vi så klart skulle önskat att fler antagits till vårens utbildningsstart. Vi arbetar samtidigt på flera fronter för att bli fler poliser. Grundutbildningen är en del, men balanseras också av övriga tillväxtflöden, bland annat rekryteringen till den funktionsinriktade polisutbildningen samt återanställningar av poliser, säger Anders Henckel, gruppchef för grundutbildningssektionen, HR-kompetens.

Tre veckor in på utbildningen fastställs det definitiva antalet på hur många som befinner sig i vårens utbildningsomgång.

Polisen ska växa med rätt kompetens

Utöver att bli fler i antal behöver polisen också växa med rätt kompetens för att kunna möta den snabba förändringen i omvärlden.

– Huvuddelen av de nya poliserna kommer att tillföras lokalpolisområdena för att fortsätta att stärka den lokala närvaron, men vi kommer även att behöva stärka upp vissa andra funktioner med polisiär befogenhet och specialistkompetens. Det märks exempelvis genom det stora behovet av bland annat analytiker och forensiker. Framöver kommer vi behöva öka ambitionen och utöka antalet platser till den funktionsinriktade polisutbildningen, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för tillväxten.

För att fortsätta vara en arbetsplats där medarbetare trivs och kan utvecklas arbetar polisen vidare med att uppvärdera polisyrket och att förbättra arbetsvillkoren inom bland annat områdena arbetsmiljö, säkerhet och karriär- och utvecklingsvägar.

Fakta

Polis­myndigheten har 34 300 anställda per den 30 november 2021, varav:

  • 21 433 poliser
  • 12 867 civilanställda

Det innebär drygt 6 000 fler anställda jämfört med ingången av 2016:

  • + 1 543 poliser (jämfört ingången 2016)
  • + 4 506 civilanställda (jämfört ingången 2016)