Trelleborg: Övervakningskamera på plats i Stadsparken

Kameraövervakning i Trelleborgs stadspark

Bild: Polisen

En övervakningskamera finns nu uppmonterad i Stadsparken i Trelleborg.

Från slutet av november finns en övervakningskamera uppsatt i Stadsparken i Trelleborg. Kameran finns där framför allt för att skapa trygghet och förebygga brott, men även för att underlätta i utredningen av de eventuella brott som sker i kamerans upptagningsområde. Just Stadsparken har under en tid varit relativt brottsbelastad med bland annat användning och försäljning av droger.

- Vi har fått signaler på att många känner sig otrygga i Stadsparken, i synnerhet på kvällar och nätter. Vi hoppas nu att kameran ska göra att man känner sig lite tryggare, samtidigt som vi får lättare att identifiera personer som begår brott, säger kommunpolis Mats Rindborn Grahl.

Kameraövervakningen är ett komplement till annat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som sker inom ramen för lokalpolisområdets ordinarie verksamhet. Tillsammans med kommunen planeras dessutom en trygghetsvandring, för att se vilka andra åtgärder som kan bli aktuella i området.

Kameran ska nu sitta uppe fram till i slutet av februari 2022. Därefter fattas nytt beslut om fortsättningen.