Beslut om att använda UAS i Linköping

Stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp

Stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp

Polisen i Linköping har beslutat att vid behov använda kameraövervakning i form av UAS/Drönare i stadsdelarna Skäggetorp, Berga och Ryd.

Beslutet gäller mellan 13 december 2021 till 13 mars 2022 och innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns.

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Mediekontakt:

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef  Linköping
0722-07 39 80