Beslut om kamerabevakning genom UAS i Skärholmen

Karta för UAS-område.

Beslutat område för användning av UAS den 11 december 2021. Bild: Polisen

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14d§ kamerabevakningslagen (2018:1200) i Skärholmen genom UAS.

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14d§ kamerabevakningslagen (2018:1200) genom UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster) i Skärholmen i anslutning till torget.

Detta gäller lördagen den 11 december klockan 08.00-12.00. Beslutet kan komma att förlängas.

UAS kommer att användas av polis för att utreda, förebygga eller förhindra brott och ordningsstörningar. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder.