Beslut om kamerabevakning genom UAS i Enskededalen

Karta UAS Enskededalen

Beslutat område för användning av UAS den 8 december 2021. Bild: Polisen

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14d§ kamerabevakningslagen (2018:1200) i Enskededalen genom UAS.

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14d§ kamerabevakningslagen (2018:1200) i Enskedalen genom UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster).

Detta gäller den 8 december klockan 08.00-23.00. Beslutet kan komma att förlängas.

UAS kommer att användas av polis för att utreda, förebygga eller förhindra brott och ordningsstörningar. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder.