Färre anmälda bostadsinbrott

Under 2021 har antalet anmälda bostadsinbrott minskat med nära 30 procent i lokalpolisområde Medelpad. Årets resultat beror på flera gynnsamma faktorer och ett nära samarbete mellan polis och grannsamverkan.

Enligt resultatet från lokalpolisområde Medelpads brottsstatistik för 2021, har antalet anmälda inbrott samt försök till inbrott minskat med en tredjedel sedan i fjol, vilken är den lägsta siffran sedan 2005.

– Vi noterar att vi haft en positiv utveckling under året, vilket är bra. Däremot har vi förståelse för att det finns en oro bland befolkningen av att drabbas av sådana typer av brott.  För oss är det därför oerhört viktigt att arbeta systematiskt och fortsätta förstärka de faktorer som visat sig vara gynnsamma, däribland vårt samarbete med grannsamverkan, säger Henrik Blusi, chef för Områdespolisen i Sundsvall/Timrå.

Polismyndigheten har idag ett nära samarbete med grannsamverkan och erbjuder bland annat gratis utbilningar för de som är anslutna till konceptet. I Medelpad finns idag över 300 gransamverkansområden.

År

Antal anmälda bostadsinbrott och försök till inbrott
(Villa, radhus och fritidshus) 

2021 73*
2020 103
2019 117
2018 83
2017 93
2016 174
2015 132
2014 222

*Totalt 73 anmälda bostadsinbrott och försök till inbrott under perioden 1 januari till  den 13 december 2021.

Kontakt

Henrik Blusi
010-568 02 44