Färre anmälda brott om människohandel under pandemin

Antalet anmälningar om misstänkt människohandel minskade under förra året, men köp av sexuella tjänster via nätet ökade, visar en ny rapport från Polismyndigheten.

Polismyndighetens årliga lägesrapport om människohandel visar att medan det totala antalet anmälda brott om människohandel för olika ändamål minskade under 2020, ökade antalet anmälda brott om koppleri och köp av sexuell tjänst. Minskningen beror troligtvis på de reserestriktioner som utfärdades i andra länder under pandemin, vilket i sin tur påverkade den gränsöverskridande människohandeln.

– Köp av sexuella tjänster via nätet fortsätter att öka. Det resulterar också i att fler kvinnor blir offer för människohandel, vilket är mycket oroande. Dessvärre har människohandlarna anpassat sina metoder till pandemin så att de kan utnyttja nya grupper av särskilt utsatta människor som hamnat i ekonomiska svårigheter som en konsekvens av pandemin, säger Kajsa Wahlberg, nationell rapportör för människohandel hos polisen.

–Vi kan tyvärr också se att pandemin inte har haft några begränsande effekter på mäns vilja att köpa sexuella tjänster. Offrens utsatthet och isolering ökar därmed.

Ökad försäljning och köp av sexuella tjänster via internet

En analys av Europol visar att den internetrelaterade brottsligheten också ökade under 2020 som en effekt av pandemin. Vi såg samma utveckling i Sverige.

– Kriminella organiserade nätverk drog fördelar av pandemin för att öka sina ekonomiska vinster. Sociala medier, meddelandeappar med hög säkerhet och Darknet underlättade tillgången till och efterfrågan på både billig arbetskraft och sexuella tjänster under pandemin, och användningen ökade. Plattformarna är lättillgängliga och kan oftast användas utan större kostnader eller tekniskt kunnande, säger Kajsa Wahlberg.

Det nya brottet människoexploatering har börjat ge resultat

För att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av människor i arbete och tiggeri infördes ett nytt brott om människoexploatering den 1 juli 2018.

Under 2020 ökade antalet anmälda brott om människoexploatering för tvångsarbete eller arbete under uppenbart orimliga villkor. 

– Även om det inte alltid går att bevisa att en person är utsatt för människoexploatering eller människohandel för tvångsarbete pekar flera olika källor på att människor kommer eller förs till Sverige och tvingas arbeta under mycket dåliga villkor och ofta för mycket låga löner, säger Kajsa Wahlberg.

Statistik

Antal anmälda brott 2019 2020 Procentuell förändring
Människohandel (alla former) 276 196 -29%
Koppleri och grovt koppleri 133 191 +43%
Köp av sexuell tjänst 764 1055 +38%
Antal lagförda brott 2019 2020 Procentuell förändring
Människohandel (alla former) 3 10 +233%
Koppleri och grovt koppleri 25 35 +40%
Köp av sexuell tjänst 346 528 +53%