Fel utfodring av rådjur leder till trafikolyckor

Polisen och Trafikverket i Västerbotten vill nu gemensamt uppmärksamma problemet med trafikolyckor som orsakas av felplacerad stödutfodring av rådjur.

Redan under senhösten och början av vintern har flera trafikolyckor skett i samband med att rådjur korsar vägar för att komma till stödutfodring. Problemet med felaktigt placerad utfodring är nu så stort att Trafikverket och Polisen gemensamt vill uppmärksamma allmänheten.

– När rådjuren tvingas gå över vägar för att komma åt fodret leder det ofta till trafikolyckor med både skadade eller döda rådjur och i värsta fall personskador. Med en väl vald foderplats kan du istället leda bort rådjuren från trafikerade vägar, säger Fredrik Forsberg, enhetschef underhåll, Trafikverket.

– Många som stödutfodrar rådjur gör det av godhet för att djuren inte ska lida, men tänker inte på att felplacerade foderplatser orsakar fler trafikolyckor. Utfodra rådjuren i skogen, inte på egna gården och låt djuren få äta i lugn och ro, säger Joacim Lundqvist, biträdande regionansvarig NVR, Polisen.

Rådjuret är dåligt anpassat för snöförhållanden. Även under måttligt snörika vintrar är dödligheten i rådjursstammen hög, framför allt bland unga och gamla djur. Lämpliga vinterfoderplatser för rådjuren är i högstammig skog med fri sikt men gärna i anslutning till tätare, skyddande skog och vegetation. Svenska Jägareförbundet har råd och tips om hur du bäst utfodrar rådjur.

Kontakt

Joacim Lundqvist
070-689 01 80