Flygande kamerabevakning på gång i centrala Uppsala

Karta över område som sträcker sig från Väderkvarnsgatan till Övre Slottsgatan samt Råbyvägen till Strandbogatan i centrala Uppsala.

Området är markerat på kartan och sträcker sig från Väderkvarnsgatan till Övre Slottsgatan samt Råbyvägen till Strandbogatan i centrala Uppsala. Bild: Polisen

Polisen i Uppsala har beslutat att använda UAS med kameror, så kallade drönare, i sitt brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete.

Polisen kommer att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, unmanned aerial system, i centrala delar av Uppsala. Detta gäller ett område som sträcker sig från Väderkvarnsgatan till Övre Slottsgatan samt Råbyvägen till Strandbogatan. Inom det angivna området finns risk för allvarlig brottslighet, som narkotika-, vålds- och skadegörelsebrott. Utifrån den risken finns det skäl för polisen att bedriva kamerabevakning främst med hjälp av realtidsbevakning och med bildinspelning då misstänkta brott behöver dokumenteras.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i området. Flygande kamerabevakning kan komma att ske kvälls- och nattetid på allmänna platser. Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser som bostäder.

Beslutet gäller från den 15 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter