Förhöjd risk för bostadsinbrott

Den här veckan har det förekommit trolig rekning och inbrott i bostad i både Jämtlands och Västernorrlands län. Var därför extra uppmärksam på "obehöriga" personer och fordon.

Ser du något misstänkt ring polisen på 114 14. Ring 112 vid ett pågående brott.

Här är några exempel på hur du kan försvåra för tjuvarna:

  • Brott i bostäder förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan. Hjälp varandra att ta hand om bostäderna, lämna helst inte huset obevakat om du är bortrest.
  • Ha gärna timer eller rörelsesensorer på lampor.
  • Undvik att förvara värdesaker såsom guld och kontanter i bostaden. Om du har värdesaker hemma, lämna dem inte kvar när du reser bort. inte tjuven möjligheten att göra sig vinning – det göder fler bostadsinbrott.
  • Märk värdeföremål med stöldskyddsmärkningen MärkDNA. Det är osynligt för blotta ögat och kan bara upptäckas genom belysning av ett särskilt UV-ljus. När polisen hittar gods som är märkt med DNA kan det lätt kopplas samman med den rätta ägaren.

Skydda dig mot bostadsinbrott, mer information hittar du här.