Förnyat medborgarlöfte i Nyköping

Polisen och Nyköpings kommun förlänger det nuvarande medborgarlöftet: att öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Arbete kommer att göras utifrån metoden EST, Effektiv Samordning för Trygghet, där alla aktörer tillsammans samlar in uppgifter om bland annat skadegörelse, ordningsstörning och otrygga platser och tar fram en aktuell lägesbild en gång i veckan. Utifrån lägesbilden vidtas både kort- och långsiktiga åtgärder. Metoden har använts under 2020 och 2021.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Arbetet kommer som tidigare år att genomföras med flera bostadsbolag. Liksom vid förra medborgarlöftet är Nyköpingshem, HSB och Victoria Park medaktörer. Under 2022 kommer även Kungshem att delta i arbetet.

Metoden främjar samverkan. Utmaningar som uppstår rör ofta områden där det krävs arbete från flera aktörer. Tidigare erfarenheter säger oss att metoden gör oss flexibla men ger oss också förmågan att vara uthålliga. Att jobba utifrån aktuella lokala problembilder minimerar även risken för att vi genomför åtgärder som är inaktuella.

Metoden gör också att vi kan arbeta med flera problemområden samtidigt med olika intensitet.

Fokus ligger på medborgarna och deras känsla av trygghet.

Läs gärna medborgarlöftet i sin helhet.

Kontakt

Per Lindberg, kommunpolis
per-m.lindberg@polisen.se