Gränskontroller införs vid gränsen från Norge

Från den 21 december införs ett tillfälligt inreseförbud från Norge och övriga nordiska länder.

Polismyndighetens uppdrag är att kontrollera inresande utländska medborgare om de har giltigt vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19 enligt EU:s förordning om digitala covidintyg, eller ett motsvarande intyg.

- Syftet enligt regeringsuppdraget är att minska smittspridningen från Norge. Detta gör vi genom att genomföra inresekontroller på strategiska platser i polisregion Bergslagen, säger Henrik Dahlström, regionalkommenderingschef i polisregion Bergslagen.

I polisregion Bergslagen som omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län, kommer inresekontroller att göras vid följande gränsövergångar:

  • Riksväg 66 vid Stöten i Dalarna
  • Riksväg 61 i Eda i Värmland
  • E18 vid Hån i Värmland.

 Vid övriga gränsövergångar i Dalarna och Värmland kommer det att finnas information om inreseförbudet och att gränspassage anvisas till de bemannade övergångarna.

Stickprovskontroller kommer även att göras på tåget från Oslo vid tågstationen i Arvika samt vid flygplatserna Örebro Airport och Scandinavian Mountains Airport i Sälen.

Det finns en rad undantag till inreseförbudet. Till exempel omfattas inte barn under 18 år, personer som transporterar gods eller personer som återkommande passerar gränsen för att jobba eller studera. För personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat är det även fortsättningsvis tillräckligt att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom en vecka före ankomsten.

Svenska medborgare behöver inte visa upp ett negativt provsvar men de ska följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer till de som reser in i Sverige från utlandet.

Läs mer om inreseförbudet och vilka undantag som finns