Kör säkert under högtiderna

Adventstider kretsar mycket kring måltider och dryck. Det gör att alkoholkonsumtionen riskerar att öka kommande helger. Alkohol och droger är en återkommande orsak till trafikolyckor och därför har polisen extra fokus på nykterhet i trafiken vecka 49.

Polisens huvudsyfte med trafikveckan är framför allt att uppmärksamma vikten av att alltid köra nykter. Förra året omkom 204 personer i trafiken och en återkommande olycksorsak är alkohol- eller narkotikapåverkade förare.

– Självklart ska man låta bilen stå när man har druckit alkohol, då risken för en allvarlig eller dödlig olycka mångfaldigas när alkohol eller droger är iblandade. Förhoppningen är att vi genom synliga kontroller förebygger brott och minimerar antalet onyktra förare på våra vägar, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Enligt Trafikverket har cirka 20 procent av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor, alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det ungefär 35 procent.

– Den som är påverkad har bland annat längre reaktionstid och försämrad uppmärksamhet vilket ökar risken dramatiskt att dö eller bli svårt skadad i trafiken samt orsaka att andra skadas i trafiken. Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Såhär utförs kontrollerna

Vid varje fordonsstopp kontrolleras körkortet och nykterheten på föraren. Kontrollen vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. Kontrollen gällande narkotikapåverkan görs genom att undersöka avvikande beteende, nervositet eller undvikande svar kring narkotikabruk och medicinintag.

– För att förenkla kontroller vid misstänkt narkotikapåverkan bedriver polisen ett nationellt utvecklingsarbete med målet att ta fram ett sållningsinstrument för narkotika. Tanken är att det ska användas på samma sätt som det sker med kontroll av nykterhet (alkohol) idag, säger Ursula Edström.

SMADIT

De personer som upptäcks i trafiken som onyktra kommer att erbjudas hjälp från beroendevården genom ett samarbete som heter SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Tanken är att dessa personer ska få erbjudande om ett samtal med vården inom 24 timmar.

Tipsa polisen

Känner du någon som har ett pågående risk- eller missbruk? På Vårdguiden 1177 kan man hitta hjälp för att komma i kontakt med rätt vårdinstans. Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad, ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Polisen arbetar enligt Nollvision för att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 49 är det fokus nykterhet.
  • Tillsammans med en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende.

Om polisens trafikkontroller

Om Zhero