Krav på negativt covid-19-test

Regeringen har beslutat om krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige från den 28 december. Polismyndigheten ansvarar för att genomföra kontroller. Sedan tidigare utförs kontroller utifrån krav på covid-intyg.

Från och med 28 december kommer samtliga utländska resenärer, med några undantag, behöva visa negativt test vid inresa i Sverige, även de som är vaccinerade. Testet får vara max 48 timmar gammalt vid gränspassagen. Ett exempel på undantag är att arbetspendlare och gränsarbetare som reser mellan två EES-länder, även inom Norden, kan visa upp ett vaccinationsintyg eller ett negativt covid-19-test som är högst en vecka gammalt. 

I övrigt är inreseförbudet och undantag från testkrav oförändrade. Det betyder bland annat att svenska medborgare och utländska medborgare folkbokförda i Sverige och personer under 12 år är undantagna testkravet.

Informationen på polisen.se ändras i samband med att eventuella ändringar träder i kraft.

Krav på negativt covid-19-test vid inresa till Sverige (nyhet på regeringen.se)

Frågor och svar om inreseförbudet på regeringens webbplats

Information om de regler som gäller här och nu finns på polisen.se.

Frågor och svar om gällande regler kring inreseförbudet till Sverige