Kvinna som drivit massagesalonger i Stockholm dömd för grovt koppleri

Människohandelssektionen hos polisen i Stockholm har ansvarat för utredningen och de har sett tecken på en ökad försäljning av sexuella tjänster på massagesalonger.

En 45-årig kvinna som drivit tre massagesalonger i södra Stockholm har dömts för grovt koppleri. 

– Prostitutionen har, i ökad utsträckning, flyttat från lägenhetsbordeller till massagesalonger och en förklaring till det är uppmärksamheten runt gripandet av en känd person vid en lägenhetsbordell för ett år sedan. Vi ser också att grova kopplerier, som det i många fall är fråga om, ger stora intäkter till grov och organiserad brottslighet, säger Linda Törngren, chef för Människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm.

Polisen i region Stockholm arbetar kontinuerligt mot människohandel, expolatering av arbetskraft, grova kopplerier och köp av sexuella tjänster. En väl utbyggd samverkan i det arbetet finns till exempel med Stockholm stad i arbetet mot prostitution. Människohandelssektionen arbetar främst mot ärenden där misstanken finns att kvinnor eller män är offer för människohandel, människoexploatering eller koppleri i samband med försäljningen av sexuella tjänster.

Över 3000 köp av sexuell tjänst på salongerna

Arbetet har bland annat lett till en dom i Södertörns tingsrätt den 3 december där en 45-årig kvinna dömdes till fängelse i tre år för grovt koppleri, förberedelse till koppleri och bokföringsbrott i samband med att hon drivit tre massagesalonger och arbetat med att starta en fjärde. Förutom fängelse fick kvinnan näringsförbud i fem år och ska betala 935 000 kronor i förverkat värde av grovt koppleri.

Polisen fattade misstankar mot kvinnan i samband med en annan utredning och under våren 2021 bedrevs bland annat spaning mot salongerna. Förundersökningen ledde fram till att polisen i maj 2021 gjorde tillslag mot salongerna.

Vid tillslagen hittades på en av salongerna bland annat en telefon med nära 400 loggade samtal och 756 sms från kunder – inkomna under en period på bara ett antal veckor. Motsvarande hittades även på övriga salonger. Ett antal kvinnor som jobbade i salongerna har också berättat om sitt arbete vid salongerna och om upplägget när det gällde försäljning av sexuell tjänst.

Den samlade bevisningen gjorde att tingsrätten såg det som bevisat att det regelbundet sålts sexuella tjänster på de tre salongerna. Bedömningen gjordes också att de totala intäkterna från sexuella tjänster uppgått till omkring 935 000 kronor och att antalet sexköp uppskattas till omkring 3 100.

Ett av de områden där polisen får flest tips från allmänheten

– Problemet med bordellverksamhet på massagesalonger är omfattande och det är ett av de områden där polisen får in flest tips från allmänheten. Kvinnorna jobbar inte sällan under dåliga förhållanden och kan vara offer för människohandel/exploatering. Många av dem pratar knapphändig svenska, trots att många av dem befunnit sig i Sverige i flera år. Det är svårt för oss att nå de här kvinnorna, de är ofta isolerade och har sällan andra alternativ. Under nästa år kommer vi därför ytterligare utveckla våra insatser mot problematiken. I det arbetet behöver vi bli ännu bättre på myndighetssamverkan och på att arbeta brottsförebyggande, säger Linda Törngren.