Myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet i Södertälje

I samband med arbetsplatsinspektioner och inre utlänningskontroller på pågående byggen i Södertälje och Nykvarn, omhändertogs 18 personer som arbetade illegalt och saknade arbetstillstånd.

Kontrollerna gjorde polisen tillsammans med Arbetsmiljöverket och Skatteverket.

Under två dagar kontrollerade polisen i Södertälje och gränspolisen i region Stockholm, tillsammans med Arbetsmiljöverket och Skatteverket, 92 personer på fyra företag i Södertälje och Nykvarn. Av dem omhändertogs 18 personer med utländsk hemvist som arbetade illegalt och saknade arbetstillstånd.

– Dessa arbetsgivare, som utnyttjar och tjänar pengar på andra människors utsatthet och samtidigt undanhåller svenska staten skatteintäkter, är nu misstänkta för brott och anmälningar är upprättade. I många fall drivs dessa företag av den organiserad brottsligheten, säger Britt Marie Talonpoika, polisinspektör vid polisen i Södertälje.

Omfattande arbetsmiljöbrister hittades

Arbetsmiljöverket hittade en rad arbetsmiljöbrister, bland annat när det gäller fallrisker. En del fallrisker var så allvarliga att Arbetsmiljöverket fattade beslut ett omedelbart förbud mot att fortsätta delar av arbetet. Arbetsmiljöverket konstaterade också att flera av arbetstagarna inte kunde uppge vem deras arbetsgivare var.

– Vi ser arbetstagare som riskerar att skadas allvarligt på grund av brister i fallskyddet, det är oacceptabelt. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Anna Nordenmark, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

De senaste åren har kampen mot oseriösa arbetsgivare trappats upp, med fler kontroller och oanmälda inspektioner i branscher där arbetsolyckor och regelbrott är vanliga. Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt mot olika former av arbetslivskriminalitet på uppdrag av regeringen.
 

Om det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att utveckla effektiva metoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

De myndigheter som deltar i samarbetet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Arbetslivskriminalitet – myndighetsgemensamma kontroller