Närmare 90 påverkade förare under trafikveckan

Under årets sista trafikvecka genomfördes drygt 8500 så kallade LAU-kontroller (alkoholutandningskontroller) i region Mitt. Närmare 90 personer var påverkade av antingen alkohol eller droger.

För att förbättra trafiksäkerheten behöver vi få bort påverkade förare från våra vägar. Under vecka 49 har polisen därför haft extra fokus på nykterhetskontroller.

− Region Mitt har genom sitt enastående resultat ännu en gång visat att arbete i trafikmiljön gör skillnad! Trafiksäkerhet är en viktig och prioriterad fråga i region Mitt, här ska ingen köra onykter, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Mitt.

Alkohol och droger

Sammanlagt genomfördes 8513 blås i sållningsinstrument för alkohol där 39 förare blåste positivt, det vill säga de var påverkade av alkohol. Ett ännu större antal personer, 49 förare, visade sig vara påverkade av narkotika. För att förhindra återfall som rattfull i trafiken erbjöds 49 personer direkt kontakt med beroendevården genom SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken).

Narkotikabrott och vapen

Genom profilering av avvikande beteende, tips från allmänheten eller initierat av ett trafikbrott, har man kunnat rapportera totalt 53 narkotikabrott utöver de som kört onyktra. Vid kontrollerna hittades också två vapen.

− Det är ett fantastiskt resultat och visar att våra kontroller är ingång till att upptäcka annan brottslighet. De vapen vi hittade hade kunnat användas i brott om de inte tagits i beslag. Polisen i region Mitt har under trafikveckan arbetat brottsförebyggande och förhoppnings ökat tryggheten för våra medborgare både i trafiken och i största allmänhet, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

Synlighet som strategi

Under trafikveckan har polisen genomfört ett stort antal kontroller på varierande platser och vid olika tidpunkter. Detta både i syfte att synas och därmed verka brottsförebyggande men också för att upptäcka annat i kontrollerna än bara trafikbrott.

− Förhoppningsvis har vi fått några att avstå från att köra onyktra när de upptäckt att polisen är aktiv och gör många kontroller. Genom att vi talar om i våra sociala medier och på andra forum att vi har dessa nykterhetskontroller arbetar vi preventivt och brottsförebyggande – helt i linje med polisens mål. I slutändan handlar det om att förhindra trafikolyckor och därigenom rädda liv, säger Maria Rosander.

Tipsa polisen

Polisen är fortfarande intresserad av att få in tips. Vet du någon som kör onykter eller har du annan information som kan vara av betydelse för oss? Kontakta polisen via 114 14 eller ring 112 i en akut situation. Alla pusselbitar kan vara av vikt nu eller i senare skede!

Resultat trafikvecka nykterhet polisregion Mitt, v 49

Utfärda LAU Rattfylleri
alkohol
Rattfylleri
droger
Erbjudna
SMADIT
Narkotika Vapen
8513 39 49 49 53 2