Närmare hälften av bedrägeribrotten kopplas till organiserad brottslighet

Det finns en tydlig koppling mellan bedrägeribrotten och den organiserade brottsligheten, visar en ny rapport. Brottsvinsterna från bedrägeribrotten uppgår till drygt 2 miljarder kronor per år.

Under 2020 anmäldes 213 000 bedrägeribrott vilket motsvarar 24 anmälningar i timmen. I en ny rapport De organiserade bedrägerierna som polisens nationella bedrägericentrum tagit fram, framgår det att närmare hälften av alla bedrägeriärenden kan kopplas till organiserad brottslighet.

- Rapporten bekräftar vår bild av att bedrägeribrotten har en tydlig roll i den kriminella miljön. Det här visar att vårt arbete som riktar sig mot de brottsaktiva individerna är rätt väg att gå i utredningsarbetet. Men vi behöver arbeta på flera fronter för att komma åt förövarna och förhindra att brott begås. Fler samhällsaktörer behöver ta ansvar för att försvåra för bedragarna. Vi behöver också verktyg för att kunna dela mer information mellan myndigheter och privat sektor, säger Jessika Nilsson, sektionschef på nationellt bedrägericentrum.

Polisen för dialoger med myndigheter, privata aktörer och tjänsteleverantörer för att få till mer säkra tjänster och produkter. Exempelvis har vissa banker infört begränsningar i sina tjänster, som karenstider för nya tjänster, beloppsgränser, monitorering av betalmönster och så vidare.

Brottsvinsterna finansierar kriminell verksamhet

Enligt rapporten uppgår brottsvinsterna från bedrägeribrotten till drygt 2 miljarder kronor per år vilket är på samma nivå som vinstmarginalerna för narkotikaförsäljningen i landet. I rapporten framgår även att det finns ett samband mellan bedrägeribrottsligheten och det grova våldet i kriminella miljöer.

- Genom brottsvinsterna ges den organiserade brottsligheten regelbundet tillgång till finansiella medel som kan användas i den kriminella kontexten, exempelvis finansiering av grova vapen- och narkotikabrott. Det skapar det i sin tur uthållighet i de kriminella miljöerna att fortsätta den brottsliga verksamheten vilket i förlängningen kan vara systemhotande, säger Hans Brun, terrorforskare och analytiker på nationellt bedrägericentrum.

De organiserade bedrägerierna