Ny vägledning om penningtvätt ska öka kunskapen hos penningöverförare

De företag som arbetar med penningöverföring löper hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och därför har en ny vägledning tagits fram för att öka kunskapen hos dessa företag.

Målet med vägledningen är att ge information om situationer och varningssignaler som kan tyda på att penningöverförare utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vägledningen ger också en översikt över de skyldigheter som penningöverförare har.

Penningöverförare bedöms löpa hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism i och med deras omfattande hantering av kontanter och transaktioner över gränserna. Det visar bland annat den nationella riskbedömningen som vi tog fram i våras, säger Sara Näselius på Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

– Många penningöverförare är små företag och har till skillnad från andra större företag inom finansbranschen inte så stora resurser för att arbeta med frågor kring regelefterlevnad. Därför är den här riktade informationen till dessa företag mycket viktig och vi hoppas att den ska leda till ökad kunskap inom området.

Vägledningen finns på svenska och engelska och har tagits fram av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism där bland annat Finansinspektionen och Finanspolisen ingår.