Nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 23 december 2021 gäller nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus och har fler än 20 deltagare.

De nya reglerna har beslutats av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Reglerna innebär att anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan ställa krav på deltagarna att de ska uppvisa vaccinationsbevis om det är fler än 20 deltagare på arrangemanget.

Om man som anordnare väljer att inte använda vaccinationsbevis måste man vidta särskilda smittskyddsåtgärder och får inte anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 500 deltagare måste deltagarna alltid visa vaccinationsbevis.

Det är inte heller tillåtet med stående deltagare om man har fler än 20 deltagare. Detta innebär exempelvis att danstillställningar med fler än 20 deltagare inte får anordnas. När konserter, idrottsevenemang eller liknande verksamhet anordnas på ett serveringsställe ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att deltagarna sitter ner.

I korthet innebär de nya reglerna följande:

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs utomhus krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd med mera.
 
För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus gäller särskilda regler:

  • 20 deltagare eller färre: vaccinationsbevis eller krav på avstånd med mera krävs inte.
  • Fler än 20 men högst 500 deltagare: deltagarna ska anvisas en sittplats. Deltagarna ska antingen uppvisa vaccinationsbevis eller så ska anordnaren vidta särskilda smittskyddsåtgärder såsom 1 meters avstånd mellan varje sällskap och max 8 personer i varje sällskap.
  • Fler än 500 deltagare: vaccinationsbevis måste alltid uppvisas. Deltagarna ska anvisas sittplats. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap och max 8 personer i varje sällskap.  

För mässor och marknader gäller särskilda regler. Den som anordnar en mässa eller marknad inomhus ska beräkna maxantalet utifrån att deltagarna ska kunna disponera 10 kvadratmeter per person. 

De myndigheter som främst ska se till att reglerna efterlevs är länsstyrelserna. Ytterst har dock polisen möjlighet att upplösa en sammankomst eller tillställning som bryter mot reglerna, om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara verkningslösa. Ett sådant upplösande sker då med stöd av den så kallade covid 19-lagen.

Folkhälsomyndighetens nya regler, på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information om tillsyn på Länsstyrelsens webbplats.

Polisens arbete: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.