Ökat fokus på prostitution och människohandel

Under november riktade polisregion Syd ett särskilt fokus på prostitution och människohandel. Polisområdena arbetade efter sina lokala problembilder och människohandelsgruppen genomförde kompetenshöjande utbildningar över regionen.

Människohandel är den tredje mest lukrativa brottstypen efter handeln med vapen och narkotika, och är ett prioriterat område i polisens arbete mot den organiserade brottsligheten. I samband med Europols insats mot människohandel den 8-12 november genomförde polisregion Syd en månadslång insats för ett ökat fokus på prostitution och människohandel.

Under insatsen har medarbetare från den regionala utredningsenhetens människohandelsgrupp genomfört kompetenshöjande utbildningar om arbetsmetodik som därefter följts upp av lokala insatser utifrån den problembild som finns i det egna polisområdet. Vid de efterföljande insatserna har det dels genomförts arbetsplatskontroller och andra fysiska åtgärder, men även spaningsarbete och underrättelseinhämtning, både på internet och ute i samhället, som kommer att vara av nytta i det fortsatta arbetet mot prostitution och människohandel.

- De som har fått möjlighet att jobba med insatsen tycker att det varit ett viktigt arbete och jag har märkt ett stort intresse och en vilja hos medarbetarna för att arbeta med de här frågorna. Vi har redan ytterligare utbildningstillfällen inplanerade under början av nästa år så det känns positivt för framtiden, säger Christian Abrahamsson, tf gruppchef Människohandelsgruppen, och fortsätter:

- Målet med insatsen var att sätta fokus på arbetet mot prostitution och människohandel, vilket vi redan nu kan se att den har gjort. Bland annat har polisområde nordvästra Skåne genomfört en riktad insats mot prostitution efter insats November.

Arbetet under insats November resulterade i 16 anmälningar om köp av sexuell tjänst, en anmälan om koppleri och en anmälan om människohandel. Totalt genomfördes även 18 arbetsplatskontroller runtom i regionen.

Här kan du läsa mer om Europols insats mot människohandel.

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-traffickers-grounded-in-29-country-sweep-of-european-airports-and-roads