Olyckshändelse bakom dödsfall på Hammarby

Polisen misstänker inte längre något brott bakom den händelse där en man den 6 september i år hittades en avliden på en adress på Hammarby i Västerås.

En sammanställning av polisens utredningsåtgärder och obduktionsrapporten visar att ingenting tyder på ett mord utan att det istället handlar om en olyckshändelse. Ärendet hanteras därför som ett dödsfall utan misstanke om brott.

Från början fanns omständigheter som gjorde att brott inte kunde uteslutas varför en förundersökning om mord inleddes.

Anhöriga är underrättade om omständigheterna.