Över 4 000 förare kontrollerades för nykterhet i Stockholm och på Gotland

4 154 fordonsförare kontrollerades den 6 - 12 december när trafikveckan med fokus på nykterhet genomfördes i polisregion Stockholm och Gotland.

Arbetet är en del i nollvisionen som innebär att ingen ska dö eller allvarligt skadas i trafiken. Av de kontrollerade förarna rapporterades 53 för att vara påverkade av alkohol eller droger.

Av de rapporterade blev 36 personer erbjuda SMADIT, nio personer tackade ja till erbjudandet. SMADIT är samverkan mellan olika samhällsaktörer som syftar till att minska antalet återfall gällande denna typ av brott samt att ge personer möjlighet till vård och stöd.

Under trafikkontrollerna, både fasta och rörliga, har en mängd andra brott uppdagats, exempelvis stölder och narkotikabrott.

Vid ett tillfälle utövade en polispatrull rörlig övervakning och stoppade ett fordon på Centralbron. Patrullen misstänkte att de tre personerna i bilen var narkotikapåverkade. Vid den efterföljande husrannsakan i bilen påträffades så stor mängd misstänkt narkotika att man valde att inleda en förundersökning gällande grovt narkotikabrott, drograttfylleri med mera. De tre männen är nu frihetsberövade.

Vid ett annat fordonsstopp påträffades en stor mängd kontanter, misstanke om grovt penningtvättbrott uppstod och föraren greps. I efterföljande husransakningar påträffades ytterligare kontanter till den sammanlagda summan av närmare 900 000 kr.