Polisen varnar för köer vid gränskontrollen vid Öresundsbron

Sedan den 21 december måste utländska resenärer som reser från Danmark till Sverige visa upp covidintyg vid gränsen. Stundtals leder det till långa köer på Öresundsbron.

-  Polisen har fått ett viktigt uppdrag att bidra till att minska smittspridningen och avlasta vården och vi har förstärkt med mer personal. Vi gör vårt bästa i samverkan med Öresundskonsortiet och de transportörer som kör tåg över Öresundsbron för att påverkan på resenärer ska bli så liten som möjligt, säger Mats Berggren, chef för gränspolisen i region Syd. 

För att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt för alla, finns separata bilfiler vid betalstationen på Lernacken för svenska medborgare och godstrafik under rusningstrafik. 

Köer att vänta under storhelgerna

Samtidigt är gränskontrollerna en stor tillkommande uppgift för polisen i region Syd och bara en av flera prioriterade uppgifter för polisen. Därför måste resenärer dessvärre vara beredda på längre restider, både nu inför inför jul- och nyårshelgerna och under vardagar då det är rusningstrafik. Polisens uppmaning är att undvika att resa om det inte är nödvändigt, mellan 15 och 18, då trafiken är som mest intensiv. 

Som resenär kan man också underlätta vid gränskontrollen genom att ha korrekta handlingar framme. Till exempel är det viktigt att visa upp EU:s digitala covidintyg, inte bara det nationella danska intyget. Det är några extra knapptryck på mobiltelefonen för de som har intyget i telefonen, men är detta gjort när man kommer fram till kontrollen går det snabbare. 

Nya inreseregler den 28 december

Den 28 december ändras inresereglerna till Sverige. Då räcker det inte längre att visa upp ett vaccinationsintyg för att tillåtas att resa in i Sverige om man inte är så kallad gränspendlare. Utländska medborgare som reser in i Sverige måste från och med detta datum i stället kunna visa upp ett godkänt intyg om negativt covid-19-test där testningen har utförts inom 48 timmar före ankomsten till Sverige. Krav på covidtest gäller från 12-års ålder. 

-  De som reser till Sverige kan ha vant sig vid att det räcker med att resa med ett vaccinationsintyg, och det här blir en stor förändring. Vi samverkar framför allt med internationella transportörer för att på bästa sätt nå ut med information till utländska medborgare om vad som gäller från och med den 28 december, säger Mats Berggren. 

Information om de regler som gäller nu finns på polisen.se. https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

Informationen på polisen.se kommer uppdateras när ändringarna träder i kraft den 28 december. Innan dess hänvisar vi till regeringens frågor och svar om inreseförbudet och övrig information på regeringen.se. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar-om-inreseforbud-till-sverige/ .

Undantag från inreseförbudet

Det finns några undantag från inreseförbudet som börjar gälla den 28 december, bland annat för:

Gränspendlare

För utländska medborgare som kan visa att de återkommande (minst en gång i veckan) passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i något annat land räcker det att den resande kan visa upp ett vaccinationsintyg eller ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion där testningen har utförts inom en vecka före ankomsten. 

Transitresenärer mellan Bornholm och en annan del av Danmark

Utländska medborgare som kan visa att de ska resa via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, i någondera riktning, undantas helt från inreseförbudet och behöver inte visa upp någon form av covidintyg i samband med gränskontrollen. För att omfattas av detta undantag krävs att man kan visa att det rör sig om en transitresa. Det görs enklast genom att man visar upp någon form av färdbiljett.