Poliser från hela landet förflyttas till Stockholm

Två poliser utomhus, kväll, vinter.

Bild: Polisen

För att möta utmaningarna med den grova våldsbrottsligheten i polisregion Stockholm har Polismyndigheten fattat ytterligare ett beslut om att tillfälligt förflytta polisanställda från övriga regioner och Noa till Stockholm.

Polisregion Stockholm är sedan tidigare hårt belastade av många utredningar och operativt arbete kring grov våldsbrottslighet med koppling till kriminella miljöer och utsatta områden. Därför fattades det tidigare i år ett beslut om vissa resursförflyttningar till region Stockholm. Läget är dock fortfarande mycket ansträngt och därför har polisen nu fattat beslut om en större förflyttning av ytterligare polisanställda till region Stockholm.

– En av styrkorna med att vi är en svensk polis är att vi har möjlighet att flytta resurser från Noa och polisregionerna dit behoven är som störst. Situationen ser olika ut i landet över tid, tidigare har vi bland annat haft stora utmaningar i Malmö och Uppsala som då fick förstärkningar, och nu behöver Stockholm ytterligare resurser för att möta det utmanande läge som råder där, säger Johan Olsson, chef Noa.

Beslutet är fattat av chefen Noa i egenskap av ordförande för polisens nationella operativa ledningsgrupp där alla sju polisregioner ingår. Förflyttningen påbörjas 17 januari och kommer enligt beslutet att pågå i sex månader. Det handlar om cirka 180 resurser i form av bland annat utredare, analytiker, ingripandepoliser och tekniker.

– Genom beslutet om en tillfällig förflyttning av polisanställda till Stockholm höjer vi vår förmåga att bryta den pågående våldsspiralen när det gäller skjutvapenvåld i Stockholm. Som läget ser ut nu kommer vi att göra en kraftsamling i framförallt Järva och Huddinge. Målet på sikt är att minska antalet utsatta områden och kriminella nätverk i regionen. säger Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm.

En bedömandegrupp inom myndigheten har analyserat konsekvenserna för övriga polisregioner och Noa, för att säkerställa den polisiära förmågan i hela landet under perioden. Konsekvenser av förflyttningen och förändringar i den operativa lägesbilden i hela landet kommer fortsatt att analyseras, och vid behov kan nya ställningstaganden bli aktuella.

– Vi ser fram emot att välkomna kollegor från hela Sverige, säger Mats Löfving.