Tusentals testade för tryggare trafik

Under förra veckan utfördes drygt 5600 alkoholutandningsprov i polisregion Nord. Det var nationell trafikvecka och huvudsyftet var framför allt att uppmärksamma vikten av att alltid köra nykter.

Tiden innan jul tenderar att kretsa kring mat och dryck, vilket ökar risken för en ökad alkoholkonsumtion. Föregående trafikveckas fokus på nykterhet beror på att alkohol och droger är en återkommande orsak till trafikolyckor.

Förra året omkom 204 personer i trafiken. Enligt Trafikverket har cirka 20 procent av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det ungefär 35 procent.

Daniel Pettersson, chef för trafiksektionen, polisregion Nord förklarar att just onyktra förare utgör en stor risk i trafiken och därför prioriteras arbetet med denna problematik inte bara under gångna veckan utan även i det vardagliga arbetet.

– Genom att hålla sig nykter och inte köra för fort skulle många liv räddas, säger han.

Så utförs kontrollerna

Vid varje fordonsstopp kontrolleras körkortet och nykterheten på föraren. Kontrollen vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. Kontrollen gällande narkotikapåverkan görs genom att undersöka avvikande beteende, nervositet eller undvikande svar kring narkotikabruk och medicinintag.

SMADIT

De personer som upptäcks i trafiken som onyktra kommer att erbjudas hjälp från beroendevården genom ett samarbete som heter SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Tanken är att dessa personer ska få erbjudande om ett samtal med vården inom 24 timmar.

Tipsa polisen

Känner du någon som har ett pågående risk- eller missbruk? På Vårdguiden 1177 kan man hitta hjälp för att komma i kontakt med rätt vårdinstans. Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad, ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

Polisregion Nords trafikvecka i siffror

Antal utförda tester i Region Nord: 5653

Antal misstänkta rattfyllerier: 28

Antal misstänkta drograttfyllerier: 25

Antal förare som erbjudits SMADIT: 28

Antal förare som tackat ja till SMADIT: 8