Sex anhållna och vapen i beslag i norra Stockholm

I arbetet mot kriminella nätverk genomfördes ett större antal husrannsakningar under tisdagen i Stockholmsregionen. I samband med detta anhölls sex personer.

Tisdagen den 14 december genomfördes 13 husrannsakningar i bostäder och ytterligare sju husrannsakningar i bilar i region Stockholm. Bland annat beslagtogs vapen, narkotika och kontanter. I samband med detta anhölls sex personer misstänkta för bland annat förberedelse till mord, grovt vapenbrott samt grovt narkotikabrott.

– Sedan något år tillbaka pågår en konflikt om narkotikamarknaden mellan två kriminella grupperingar i ett område i polisområde Stockholm nord, säger Andreas Franke vid regionala utredningsenheten i Stockholm.

I chattar och fysiska beslag som gäller dessa ärenden framkommer det att grupperingarna har väldigt god tillgång till vapen och narkotika samt att de är synnerligen våldsbenägna.

–  Utredningsarbetet kring samtliga ärenden har visat på att det finns en mycket djupt rotad och våldsam konflikt mellan grupperingarna. Därför är de här beslagen och gripandena en viktig del i att minska vapen- och narkotikatillgången samt de kriminella nätverken i regionen, säger Andreas Franke.

–  Vi fortsätter arbeta i området med fokus på brottsförebyggande och lagförande åtgärder. Vi har ett aktivt samarbete med Solna stad som vidtar åtgärder och har gjort flera satsningar i området för att skapa en tryggare plats att vistas och bo på, säger Solnas lokalpolisområdeschef Caroline Westlund.