Sluta skjut gör oanmälda hembesök i Malmö

Socialarbetaren Rebeca Persson  syns  mitt i bild prata med två manliga personer som har ryggen mot kameran.

Socialarbetaren Rebeca Persson jobbar i team med poliser när hon söker upp individer som kartlagts inom Sluta skjut. De berättar om vilken hjälp som finns att få för den som vill lämna det kriminella livet, men också om de konsekvenser som kommer om de inte tar till sig budskapet.

Polis och socialtjänst har sökt upp ett stort antal personer med koppling till kriminella nätverk i Malmö de två senaste veckorna.

Sluta skjuts strategi går ut på att nå många individer i olika kriminella grupperingar med samma budskap under kort tid. Polis, socialtjänst och Kriminalvården har just haft en gemensam insats som resulterat i 36 enskilda möten med unga män i Malmö.

Träffarna är inte aviserats i förväg och ofta knackar polis och socialtjänst på dörren till deras hem.

-  Vi förklarar för den vi söker att han inte är misstänkt för något brott men att vi gärna vill komma in och prata. Det brukar fungera ganska bra, vi blir ofta insläppta, berättar poliserna.

Samtalen kan ske hemma vid köksbordet och har de tur är även föräldrarna och andra familjemedlemmar i närheten.

- Föräldrar vet som regel att deras barn håller på med kriminalitet, men långt ifrån alla har förstått omfattningen. När de hör oss säga till deras son att vi inte vill att han ska bli skadad, dö eller själv döda någon, väcker det så klart starka känslor.

Sedan Sluta skjuts operativa start i oktober 2018, har drygt 160 individer delgivits budskapet i Malmö, både vid stormöte och enskilda träffar. Ungefär var tionde person har fått budskapet flera gånger.

Det finns en stor misstro för myndigheter bland de här killarna och i vanliga fall möter vi dem när något redan har hänt. Nu kommer vi innan och då har vi helt andra möjligheter att skapa förtroende och etablera kontakt. De blir sedda av oss och vi lyssnar på dem. Vi ser det som att vi sår ett frö som kan sätta igång tankeverksamheten. Förhoppningsvis kommer fröet att gro och leda till att de ändrar sin kriminella livsstil.

Mer information

Kontakt med någon av Sluta skjuts koordinatorer förmedlas via Nils Norling som nås på 0734 – 22 77 52.