Stor insats i Enskededalen för att motverka organiserad brottslighet

Onsdagen den 8 december genomförde polisen en i förväg planerad insats i Enskededalen. Syftet var att öka tryggheten för allmänheten och försvåra för kriminella individer att begå våldshandlingar.

Flera olika polisiära enheter och externa samverkanspartners deltog i insatsen som pågick i Enskededalen i södra Stockholm den 8 december, bland annat lokalpoliser, hundenheten, piketen och Kronofogden. Insatsen hade ett tydligt fokus mot att minska skjutvapenvåldet och stärka lokalsamhället.

– Vi har en tydlig målsättning att bibehålla och öka tryggheten för våra medborgare och försvåra för kriminella individer att begå våldshandlingar. Därför har vi haft den här insatsen idag. I detta område finns en liten grupp individer som begår grova brott. Insatsen har riktat in sig mot denna grupp individer och deras brottsverktyg, säger Tobias Lövström, chef för lokalpolisområde Globen.

Beslag av narkotika och vapen

Den senaste tiden har flera provskjutningar skett i området kring Nytorps gärde med omnejd, samt flera grova våldsbrott med kopplingar till sydöstra Stockholm. Dessa händelser kan kopplas till kriminella nätverk och den organiserade brottsligheten. Under onsdagen genomfördes sök i olika garage, källare och allmänna utrymmen tillhörande bostadsområden i främst Enskededalen. Detta resulterade i beslag av både narkotika och vapen. En del av beslagen påträffades under själva söket och andra i samband med tvångsåtgärder som vidtogs under insatsen.

Under insatsen kontrollerades också personer som ledde till misstanke om penningtvättsbrott och pengar togs i beslag. I samverkan med Kronofogden kunde skulder utmätas och en person med utvisningsbeslut påträffades. I samband med sökinsaten har även näringsidkare i området kontrollerats, främst i form av tobakskontroller. Detta i syfte att kontrollera verksamheterna i sig men också för att bygga relationer med några av dem som bedriver verksamheter i området.