Succé för nytt arbetssätt: 14 dagar från brott till dom

För polisen i Norrbotten har det nya arbetssättet Snabbare lagföring inneburit en kortare väg mellan brott och straff.

Snabbare lagföring är en ny och effektiv arbetsmetod vid enklare brott. Norrbotten med lokalpolisområde Luleå Boden och Piteå Älvdal har varit först ut i polisregion Nord att testa metoden, som till årsskiftet införs på flera orter.

— Den främsta vinsten är att den som begått brott får en snabbare lagföring och polisens utredare kan fokusera på allvarligare brottslighet, säger Viktoria Enberg, som varit införandeansvarig för projektet i Norrbotten under året.

 Försöksverksamheten innebär ett samarbete mellan polisen i Luleå Boden och Piteå Älvdal, åklagarkammare och Luleå tingsrätt.

När polisen uppdagar ett brott gör de klart utredningen på plats och ger den misstänkte direkt en preliminär tid för rättegång.

De vanligast förekommande brotten som gått i snabbspåret har varit narkotikabrott genom eget bruk, olovlig körning och rattfylleri.

— Tiden som ärendet ligger hos polisen kortas och en huvudförhandling kan normalt hållas mellan 2-6 veckor från polisingripandet, snittet ligger idag på drygt fem veckor, säger Viktoria Enberg. 

Arbetssättet har även gett kvalitetsvinster, särskilt i Norrbotten. Kompletteringsgraden, alltså den andel fall där åklagaren vill ha in ytterligare uppgifter, har varit i snitt 3,8 procent. En avsevärd förbättring i förhållande till tidigare kompletteringsgrad som i landet i snitt legat runt 20 procent.

— Tack vare ett gott samarbete med övriga rättkedjan ser vi nu tydligt både kvalitets- och tidsvinster med arbetssättet, säger Viktoria Enberg.

Snabbare lagföring

  • Under 2021 har polisen i Luleå Boden och Piteå Älvdal, i samarbete med åklagarkammaren i Luleå och Luleå tingsrätt, som enda område i polisregion Nord, deltagit i projektet.
  • Var femte brottmål med stämningsansökan hos Luleå tingsrätt är SLF-mål
  • De vanligaste brottsmisstankarna i SLF-målen i Norrbotten är ringa narkotika brott (41%), olovlig körning grovt brott (18%), rattfylleri (17%) och ringa stöld (16%).

Från och med årsskiftet följer även Sundsvall, Umeå och Östersund.   

Snabbare lagföring blir permanent och införs i hela landet från 2023. 

Polisens arbete om snabbare lagföring på polisens webbplats