Tekniska hjälpmedel som gör skillnad

UAS är ett verktyg som underlättar polisens arbete i många sammanhang.

UAS är ett verktyg som underlättar polisens arbete i många sammanhang. Bild: Polisen

Nyligen försvann en kvinna i 90-årsåldern. Med hjälp av den senaste generationen UAS kunde polisen lokalisera henne. Det är ett exempel på ett alltmer betydelsefullt verktyg i polisens arbete att bekämpa brott, såväl som att rädda liv.

Ibland är marginalerna små. Ibland är skillnaden mellan liv och död en fråga om tid. Strax innan klockan 17:00 fredagen den 17 december får ledningscentralen in ett samtal om en försvunnen kvinnan i Herrljunga. Kvinnan är i 90-årsåldern och har redan när samtalet kommer in varit försvunnen i tre timmars tid. Temperaturen ligger runt noll grader.

En växande insats

Polisen vidtar de initiala åtgärderna i samband med den här typen av händelser, som närsök och informationsinhämtning. En hundpatrull lämnar Borås och strax efter får en annan patrull information om att en övervakningskamera på en byggfirma har fångat kvinnan på bild. Hon är på väg ut i ett fält, men vänder tillbaka. Polisinsatschefen ställer frågan om UAS med värmeförmåga. Vid det här laget har både grannar och ett flertal polispatruller sökt efter kvinnan utan resultat. Ärendet har nu gått över till att vara en räddningsinsats. 

— Jag jobbade kvällen och vi fick ett samtal om att en kvinna varit försvunnen sedan eftermiddagen. Jag och kollegan sätter oss i bilen för att köra upp till Herrljunga, säger Carl Hansson, områdespolis i lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen och en av gruppens UAS-piloter.

Intensivt förarbete

Polisen inleder en särskild händelse för att just kunna säkerställa resurser från olika delar av regionen i sökarbetet. Klockan 20:50 meddelar Carl och hans kollega att de kör från Göteborg. Ett intensivt arbete har pågått under ett antal timmar. Man har bland annat sökt av så kallade ledstänger i terrängen, som stigar och vägar. När de kommer fram kan därför sökningen med UAS begränsas i förhållande till det arbete som redan är gjort.

— Vi kommer fram till brytpunkten och där får vi information om sökområden. Vi beger oss till en väg där hon varit synlig sedan tidigare. Delar av området är träsk och svårtillgänglig. Jag skickar upp UAS:en och ser en värmesignatur. Jag meddelar samtidigt en kollega och flyger närmre. När jag slår på den vanliga kameran kan jag tydligt se att det är en kvinna som ligger i ett dike.

Klockan 23:40 meddelar han att kvinnan är återfunnen. Hon är vid liv, men kraftigt nedkyld och förs till sjukhus i ambulans.

— Detta är bara ett exempel där den här typen av resurs kommer till väldigt stor nytta. Den senaste generationen UAS med värmeförmåga är väldigt effektiv i synnerhet när vi ska söka efter försvunna personer, säger Carl Hansson.

Ett lagarbete

En sök- eller räddningsinsats av det här slaget är ett lagarbete, där inte minst samverkan är en framgångsfaktor. Det är många polisiära, såväl som andra resurser som deltar. Det är i detta sammanhang en UAS kan vara ett viktigt verktyg, som bidrar till att rädda liv. I andra sammanhang är det ett minst lika effektivt verktyg i både det spanings- och brottsbekämpande arbetet.

— Det kan handla om att underlätta när vi jobbar med patrullering, vid inbrott så att ingen gärningsperson lämnar när vi ska kontrollera en byggnad eller trafikövervakning. Jag har jobbat som polis i tio år och är helt lyrisk över vilka möjligheter som finns med UAS, säger Carl Hansson.

Fakta

UAS är i formell mening ett obemannat motorförsett luftfartyg som kan flygas autonomt eller fjärrstyras. UAS står för Unmanned Aircraft System och innefattar själva farkosten såväl som all kringutrustning.

En drönare är i polisiär mening ett oidentifierat alternativt fientligt obemannat luftfartyg. Syftet med att skilja på UAS och drönare är just att vid kommendering kunna skilja på polisens UAS och oidentifierade drönare, som eventuellt kan utgöra ett hot och därmed minska risken för missförstånd.

En UAS-pilot är den person som är ansvarig för framförandet av ett obemannat luftfartyg.