Tillsammans ökar vi tryggheten i utsatta områden

Råslätt anses vara ett utsatt område inom Polisområde Jönköping. Polisens uppgift där är bland annat att arbeta med brottsförebyggande åtgärder tillsammans med andra goda krafter för att skapa ett tryggt och bra område att leva och bo i.

I dagarna har Polismyndigheten lämnat över en rapport till regeringen som handlar om utsatta områden. Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

– Vårt mål är att vi ska finnas på Råslätt så mycket vi bara kan, säger Håkan Boberg, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Södra Vätterbygden. Våra områdespoliser har bra relationer med föreningslivet, de kommunala verksamheterna och näringsverksamheter och vi jobbar med att behålla och utveckla detta samarbetet. Polisen kan inte själva skapa trygghet utan här behöver alla goda krafter hjälpas åt.

I de utsatta områdena handlar en hel del av polisens arbete om att minska de kriminellas påverkan på samhället. Hur gör polisen för att komma framåt i det arbetet?

– Bland annat genom att vi finns fysiskt i området och att vi med vår närvaro stör vissa grupper och individer så gör vi det svårare för dem att utöva kriminell verksamhet, fortsätter Håkan Boberg. För oss är det viktigt att skapa bra och goda relationer till de som bor på Råslätt, vi behöver få del av information runt vilka som begår brott och hur saker och ting förhåller sig på området. De boende är vår bästa kunskapskälla och vi är helt beroende av bra relationer.

Sedan ett drygt år tillbaka finns det kameraövervakning på vissa platser på Råslätt. Vad ser polisen för resultat av detta?

– Vi ser att kameraövervakning ger oss möjlighet att klara upp fler brott, det skapar även en viss trygghet för de som lever och bor i området. Kameraövervakningen har en viss brottsförebyggande effekt som vi drar nytta av i vårt arbete

Vad vill du säga till de som kan känna en otrygghet i att bo och vistas på Råslätt?

– Trygghet är viktigt och polisen vill att alla ska känna trygghet oavsett var man bor i Sverige, säger Håkan Boberg. Jag förstår att man kan uppleva otrygghet om man bor på en plats där det finns en öppen kriminalitet. Vi vill förändra den delen och skapa ett tryggt samhälle och det gör vi tillsammans med många andra men vi tar gärna täten.