Ungas brottslighet i fokus under insats

Polis och socialtjänst i stadsmiljö i Uppsala.

Bild: Socialtjänsten Uppsala Kommun

Narkotika, knivar, pengar och stöldgods i beslag vid samverkansinsats mellan polis och socialtjänst i Uppsala igår.

Inom ramen för ett medborgarlöfte har polisen och Uppsala kommun genomfört återkommande insatser under 2021 där uppsökande arbete mot missbruk och kriminalitet hos ungdomar legat i fokus.

Under tisdagskvällen den 21 december genomfördes samverkansinsatser i flera offentliga inomhusmiljöer i centrala Uppsala och i stadsdelarna Gränby samt Stenhagen.

- Vi jobbade civilt med uppsökande arbete mot ungdomar som hanterar narkotika. Det resulterade bland annat i beslag av en förhållandevis stor mängd hasch. Vi upptäckte även andra brott, till exempel häleri och brott mot knivlagen vilket medförde beslag av stöldgods och ett flertal knivar, säger Martin Gunér, en av insatsledarna vid lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

Medborgarlöftet bygger på ett antal identifierade problem med konkreta trygghetsfrämjande- och brottsförebyggande åtgärder i offentliga miljöer.

Preliminärt resultat för insatsen

10 personer misstänkta för ringa narkotikabrott, eget bruk

5 personer misstänkta för brott mot knivlagen

1 person misstänkt för grovt brott mot knivlagen

2 personer misstänkta för häleri

2 efterlysta minderåriga hittade

Beslag

Hasch

Narkotikaklassat läkemedel

Knivar

Kontanter

Stöldgods