Ansök om tillstånd för din skjutbana

Löper tillståndstiden för din skjutbana ut under året? Sök nytt tillstånd redan nu.

Tillståndet för en skjutbana behöver i regel förnyas var femte år. Det är huvudmannen för skjutbanan som ansvarar för att ansöka om nytt tillstånd.

Om tillståndstiden för din skjutbana löper ut under året önskar vi att en ny ansökan görs i god tid, helst före 31 mars, för planering av årets besiktningar.

Skjutbanan måste besiktas av utbildad personal på Polismyndigheten innan nytt tillstånd utfärdas. Besiktningen görs utifrån säkerhetsföreskriften SäkB utgåva april 2015, där skjutbanan bedöms utifrån ordning och säkerhet.

När besiktningen genomförts, eventuella brister åtgärdats, och banan har godkänts, så utfärdas ett tillståndsbevis som skickas till huvudmannen. Banan kan därmed åter användas.

Vid frågor angående konstruktionen på banan vänd dig till din skytteorganisation för information och hjälp.

Sök tillstånd för att använda skjutbana