Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Åtal gällande grovt mutbrott

Fyra personer är misstänkta för grovt tagande och givande av muta, och trolöshet mot huvudman, grovt brott. Flera delar av Noa, nationella operativa avdelningen, har samverkat i den gemensamma insatsen.

Ärendet handlar om en offentlig upphandling vid Region Skåne 2018 gällde ett digitalt verktyg som skulle effektivisera primärvården, där det uppdagades oegentligheter vad det gäller grovt givande av muta, grovt tagande av muta samt trolöshet mot huvudman, grovt brott.

I september i höstas påbörjades utredningen av nationella antikorruptionsgruppen på Noa, och efter två månaders utredning och förberedelser genomfördes tillslaget, i samarbete med nationellt it-brottscentrum, Noas spanare och operativa resurser. Då beslagtogs bland annat datorer, iPads och mobiltelefoner.

– På grund av det starka bevismaterialet som framkom i samband med de beslag som gjordes kan nu åtal väckas redan efter 2,5 månads utredningsarbete, säger Camilla Wester, utredare nationella antikorruptionsgruppen, Noa

I säkrade mejl och dokument har utredarna kunnat styrka att det finns privata relationer mellan anställda i Västra Götaland Regionen, Region Dalarna och Region Skåne, och att mailbevisningen påvisade att regionsanställda skulle få tjänster och/eller optioner i det företag som sedan vann upphandlingen. 

Totalt har 75 förhör genomförts, fem personer anhållits och ett tiotal husrannsakningar genomförts. Huvudgärningsmannen sitter fortfarande häktad.

Den felaktiga upphandlingens totala värde för Region Skåne uppgår till närmare en halv miljard kronor. Åtal väntas i närtid.