För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Åtal gällande narkotikasmuggling och narkotikabrott

  • Narkotika i plastpåsar.
  • Resväska med narkotika i plastpåsar
  • Kartong i baksäte på bil
  • Skåp med narkotika i
1/4

I dag väcktes åtal mot fyra personer gällande synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Ärendet har drivits av Noa och bland annat innefattat det största beslaget polisen gjort av Subutex i Sverige.

I juli förra året genomförde Utredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning, Noa, en insats tillsammans med andra polisiära enheter mot ett transportföretag i Norrtälje. Insatsen genomfördes efter en tids utredning och spaning med anledning av misstänkt narkotikasmuggling från Europa till Sverige. Stora mängder narkotika har tagits i beslag under utredningens gång, bland annat cirka 54 000 tabletter Subutex, vilket är det största beslaget som gjorts i Sverige av svensk polis. Gatuvärdet uppskattas till uppemot 16 miljoner kronor. Utöver Subutex togs även ca 80 kilo cannabis.

Parallellt med insatsen i Sverige genomfördes en husrannsakan mot transportföretagets lokaler i Spanien. Där togs en större mängd narkotika i beslag inom ramen för en spansk förundersökning.

Utöver narkotika så har egendom till ett värde av 7 000 000 kr säkrats i ärendet. Pengarna har belagts med kvarstadsbeslut och kan antas bli föremål för utmätning vid beslut om en företagsbot. Den senare är något som åklagaren kommer att yrka på då de åtalade använt sin legala verksamhet som täckmantel för smugglingen.

– Vi arbetar allt mer mot de kriminellas brottsvinster. Beslagen av narkotika och förverkande av pengar och egendom är en viktig del i vårt pågående arbete mot den organiserade kriminaliteten, säger Stefan Edin, chef sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet

Ärendet är en del i en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet, där Polismyndigheten ingår.

Fakta om Subutex

Subutex (verksamt ämne buprenorfin) är en syntetisk opioid som används för behandling av främst personer med ett opioidberoende (ex heroin, morfin m.m.).

Läkemedlet säljs på den illegala marknaden och missbrukas, istället för exempelvis heroin.

Kort fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.