Distans var en förutsättning för att bli polis

Person i polisuniform utanför polisstation.

För Niclas Pettersson var distansstudier en förutsättning för att bli polis. Det innebar att han kunde stanna kvar på sin hemort och jobba extra på helgerna. Han rekommenderar alla som vill kunna planera sin studietid att välja distans.

Niclas Pettersson arbetar idag på utredningssektionen i Säffle, lokalpolisområde Arvika. Han blir klar polis den 18 juni 2021 då hans aspiranttjänst går över i anställning som polisassistent.

– Jag ville bli polis för att det alltid har varit en barndomsdröm att kunna få hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle och att få vara med och skydda vårt samhälle, säger han.

Innan han började studera arbetade han som butikschef på Teknikmagasinet, under några perioder var han även regionchef där.

– Under studierna på distans på polisprogrammet i Borås kunde jag arbeta varannan helg som deltidssäljare. För mig var det nödvändigt att arbeta vid sidan om studierna för att inte inkomstbortfallet skulle bli alltför stort under min studietid, säger han.

Distans förutsättning för studier

Niclas hade gärna arbetat mer men eftersom studierna är heltid fungerade det inte. Han la därför den tid han fick över på träning för att vara fysiskt redo för det kommande yrket.

– För mig var distans det enda alternativet eftersom jag kunde lägga upp studietiden så den passade mig och min familj. Jag bor trettio mil från högskolan så det var inget alternativ för mig att studera på campus. Tiden räckte även till träning och jag har faktiskt aldrig haft möjligheten att träna så mycket som jag gjorde under min studietid och det känns bra, säger han.

Bra att kombinera studier med privatliv

Enligt Niclas passar studier på distans den som kan ta eget ansvar för sina studier och vill ha möjlighet att schemalägga studierna när det passar bäst för en själv.

– Det bästa med att studera på distans var just möjligheten att kunna kombinera studier med träning, arbete och familjeliv. Jag upplevde att det var mycket lättare att studera då jag tränade på förmiddagen.

Vad var då det svåraste eller krångligaste med att läsa på distans?

– Det var att när vi alla klasskamrater bor långt ifrån varandra så är det svårt att öva extra på de olika fysiska och praktiska momenten som polisutbildningen innebär. De som studerar på campus har tillgång till de lokalerna som polisutbildningen använder även utanför den ordinarie studietiden. Jag upplevde att vissa moment blev lite svårare för oss distansstudenter eftersom vi saknade möjligheten att träna på vissa moment på plats.

Kan du rekommendera studier på distans för den som vill bli polis?

– Jag kan absolut rekommendera alla som vill söka till polisutbildningen att söka distansutbildning. Det ställer vissa krav stundtals på att vara disciplinerad och fokuserad men sammanlagt så passade det mig perfekt att studera på distans så jag kunde planera min egen studietid.  

 Läs mer på polisen.se/blipolis

#blipolis

Fakta polisutbildningen

Polisutbildningen ges vid fem universitet eller högskolor: i Umeå, Borås, Stockholm, Växjö och Malmö. Utbildningen går att läsa på distans i Umeå, Borås, Växjö och från hösten 2021 i Malmö.

  • Distansutbildningsplatserna ökar från 240 vårterminen 2021 till totalt 336 platser höstterminen 2021. Umeå och Borås får 24 nya distansutbildningsplatser och Malmö får 48 platser.
  • Antagningsprocessen för distanssökande är densamma som för polisprogrammet i övrigt. När du genomfört tester på Plikt- och prövningsverket med godkänt resultat kan du önska studieort där du genomför de obligatoriska praktiska momenten i utbildningen.
  • Polisutbildningen innebär heltidsstudier under fem terminer. I utbildningen ingår aspiranttjänstgöring i ett polisområde. Läser du distansutbildningen får du en mix av obligatoriska närstudieveckor på det ansvariga lärosätet och distansstudier med stöd av en webbaserad lärplattform.
  • Även antalet utbildningsplatser där hela utbildningen genomförs på studieorten har anpassats utifrån efterfrågan hos de som söker polisutbildningen. Bland annat har campusplatserna på Södertörn i Stockholm utökats, medan det blivit färre campusplatser på Linnéuniversitetet i Växjö och på Umeå universitet.