Dom i narkotikaärende i södra Stockholm

20 personer döms för narkotikabrott, sju av dem för grova narkotikabrott. Detta efter en dom i Södertörns tingsrätt den 3 februari. Den person som var åtalad för människohandel frikänns men döms för narkotikabrott till sex månaders fängelse.

Efter ett omfattande arbete med spaning, hemlig kameraövervakning och hemlig telefonavlyssning gjorde polisen i region Stockholm i februari 2020 ett större tillslag med anledning av misstänkt narkotikabrott i Vårberg i södra Stockholm. Ett tiotal personer frihetsberövades.

Åtal väcktes sedan i september 2020 mot 23 personer för bland annat grovt narkotikabrott, narkotikabrott, ringa narkotikabrott, penningtvättsbrott. En av dem åtalades även för människohandel. 

– Vi ser rekrytering av väldigt unga personer och att kriminella nätverk ofta använder sig av unga personer i olika typer av brottslighet. Det ser vi på flera håll i Stockholms län – inte bara i Vårberg. Vi har haft svårt att komma åt detta och genom denna dom hoppades vi få verktyg i arbetet, säger Jana De Geer, tf chef på Människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm.

Brotten som åtalet gäller skedde i södra Stockholm under perioden den 6 november 2019 till den 17 februari 2020. Flera av de individer som åtalades ingår i ett större kriminellt nätverk som styrt narkotikaförsäljningen i Vårberg. I det arbetet har unga personer använts på olika sätt.

– Vi ville få lagstiftningen prövad utifrån vårt perspektiv, när det gäller unga som rekryteras in i kriminella nätverk. Nu får vi titta på domen och fundera på vår riktning framåt för problemet med unga som rekryteras till kriminella nätverk kvarstår, säger Jana De Geer.

De 21 personer som nu har fått sina domar döms till allt från två år och tio månader i fängelse till skyddstillsyn och dagsböter. De sju som döms för grova narkotikabrott får i spannet från två år och tio månader i fängelse till ungdomsvård. 

Den omfattande polisutredningen har varit ett samarbete mellan Människohandelssektionen och lokalpolisområde Skärholmen vid polisen i region Stockholm.

– Vi har lagt ned ett stort jobb i detta ärende och det har varit ett viktigt jobb även för framtiden. Nu gäller det att dels få in de dömda i avhopparverksamheten, dels att se till att inte nya förmågor kommer in och fortsätter brottsligheten. Det arbetet kommer fortsätta med oförminskad styrka, säger David Sund, gruppchef i lokalpolisområde Skärholmen där Vårberg ingår.