Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Dom rörande grova mutor inom Statens Fastighetsverk

Stockholms tingsrätt meddelade på onsdagen dom i den mest omfattande korruptionshärvan som polisen utrett inom svensk offentlig förvaltning. Målet avser bland annat grova mutor till en tidigare förvaltningsområdeschef på Statens Fastighetsverk (SFV).

Domen omfattar även tjänstefel då generaldirektören för SFV inte anmält misstankar om brott inom rimlig tid.

Den tidigare förvaltningsområdeschefen döms till 4 års fängelse för tagande av muta, grovt brott, trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott samt olovligt förfogande. Han ska även betala 7 558 574 kronor till staten och skadestånd till Statens Fastighetsverk samt meddelas om näringsförbud.  

Två av de misstänkta underentreprenörerna döms till fängelse i 2 år och 6 månader respektive 1 år och 3 månader för givande av muta, grovt brott samt medhjälp till trolöshet mot huvudman. De ska även betala skadestånd till Statens Fastighetsverk och har meddelats näringsförbud.

Den tredje misstänkte underentreprenören döms till villkorlig dom och dagsböter för givande av muta. Han har även meddelats näringsförbud.

Den tidigare generaldirektören för SFV frikänns för misstankarna om tjänstefel.

Ytterligare en tidigare anställd på SFV som varit misstänkt för medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott och medhjälp till grovt tagande av muta frikänns. Tingsrätten anser att det brottet inte ska bedömas som grovt varför det är preskriberat.

– Medborgarnas tilltro till våra myndigheter i Sverige har historiskt sett varit och är stark.  Ett förtroende man som anställd inom staten ska vara stolt över och vara noga med attn inte missbruka. Att den här typen av ageranden får rättsliga konsekvenser är ur det perspektivet ytterst viktigt, säger Anderas Pallinder, gruppchef på polisens nationella anti-korruptionsgrupp.  

Överklagan av domen måste lämnas in inom två månader.

Fakta om utredningen

Ett mycket omfattande arbete har utförts av polisens nationella anti-korruptionsgrupp för att utreda dessa misstankar i samverkan med åklagare på Riksenheten mot korruption.

Utredningen har bedrivits sedan slutet av oktober 2016 och de första husrannsakningarna gjordes i januari 2017. I samband med dessa greps fyra personer, fastighetschefen och en närstående till denne, en fastighetsdirektör samt generaldirektören för Statens Fastighetsverk.

Mutorna uppgår till ca 7,8 miljoner kronor och avser exempelvis nybyggnation och renoveringar på förvaltningsområdeschefens privata fastigheter i Roslagen och Finland, kostnader som misstänks ha fakturerats vidare till Statens Fastighetsverk.

Totalt har elva personer varit misstänkta i ärendet. Åtal väcktes 28 januari 2020 och omfattade sex misstänkta.

Under utredningen har över 140 förhör och 30 husrannsakningar genomförts, varav en i samarbete med den finska polisen och ett par i samarbete med polisregion Bergslagen. Detta har resulterat i en stor mängd beslag som utredarna har gått igenom. 

Utredningsteamet har bestått av poliser, civila utredare, ekonomer, analytiker och it-forensiker.

Relaterat

Åtal om mutor till tidigare fastighetsområdeschef på Statens Fastighetsverk