Färre öppna ärenden inom hat- och demokratibrott tack vare nytt arbetssätt

Polisregion Bergslagen införde under hösten 2020 ett nytt arbetssätt vad gäller hanteringen av hat- och demokratibrott, och redan nu kan man se framgångar med den nya metoden, bl.a. i form av färre öppna ärenden i samtliga av regionens län.

Arbetsmetoden, som region Bergslagen är ensam om i landet bland regioner utan hat- och demokratibrottsgrupper, har arbetats fram tillsammans med hat- och demokratibrottsgruppen i region Väst. Arbetsmetoden går ut på att man nu har tre förundersökningsledare, en i varje polisområde, som har mandat och i uppdrag att identifiera hatbrottsärendena i polisområdena. Ärendena fördelas sedan ut på utpekade utredare i regionen.

Hat – och demokratibrott är vanligt förekommande i region Bergslagen med grupperingar som exempelvis hotar journalister, politiker och andra människor som råkar illa ut på grund av sexuell läggning, etnicitet eller religion. Det nya arbetssättet har bidragit till ökad kontroll och identifiering av hat- och demokratibrotten i respektive polisområde.

Sedan uppstarten i november 2020 har antalet öppna ärenden i polisområde Örebro minskat från 42 till 17. I polisområde Dalarna har antalet öppna ärenden minskat från 42 till 30 och i polisområde Värmland har antalet öppna ärenden minskat från 34 till 24.