Försvarsmakten bistår Polismyndigheten med gränsövervakning

Två poliser kontrollerar en bil vid en gränskontroll vid gränsen mot Norge. Foto.

Polisen har begärt stöd av Försvarsmakten för att upprätthålla regeringens tillfälliga inreseförbud och övervaka gränsen mot Norge. Det gäller i första hand åtta utpekade vägar i Värmland och Dalarna, men det kan utökas om trafikflödet förändras.

Försvarsmakten har idag beslutat att tillmötesgå en begäran från Polismyndigheten avseende stöd vid gränsövervakning i Värmlands och Dalarnas län. På uppdrag av polisen kommer Försvarsmakten att bistå med vissa övervakningsuppdrag och ha en stödjande funktion vid den norska gränsen.

– Om förutsättningar finns stödjer Försvarsmakten samhället med tillgängliga resurser, samtidigt som vi löser våra ordinarie uppgifter. Vi har förmågan, gripbara förband och dessutom personal med lokalkännedom, säger Magnus Lüning, operationsledare vid Försvarsmakten.

– Försvarsmaktens bistånd är värdefullt för Polismyndigheten. Det underlättar vårt uppdrag att upprätthålla det tillfälliga inreseförbudet. Polisen är givetvis tacksam för det bistånd vi kan få från andra myndigheter, säger Per Engström, nationell kommenderingschef vid Polismyndigheten.

Polismyndigheten fortsätter att ansvara för gränskontroller. Begäran om stöd avser observation, dokumentation och återrapportering vid gränsövergångar. Beslutet gäller fram till den 14 februari. Uppgiften kommer att lösas av västra och mellersta militärregionen med personal ur Hemvärnet och anställda soldater från Ing 2, P4, P7 och Lv6.