Försvarsmakten hjälper Polismyndigheten med gränsobservation i region Bergslagen

Fotografi på en polispatrull som kontrollerar ett fordon. Utomhus, vinter.

Bild: Polisen

Polismyndigheten har begärt biträde av Försvarsmakten för att få hjälp med att observera gränsen mot Norge i polisregion Bergslagen vilket berör Dalarnas och Värmlands län. Försvarsmakten är på plats från den 4-5 februari.

Den 24 januari beslutade regeringen att det ska råda inreseförbud från Norge. Från och med den 25 januari bevakar Polismyndigheten de mest trafikerade gränsövergångarna.

Nu har Polismyndigheten begärt biträde av Försvarsmakten för att få hjälp med att observera de mindre gränsövergångarna i polisregion Bergslagen vilket berör Dalarnas och Värmlands län.

Vid observationsplatserna ska Försvarsmakten observera inresande trafik från Norge och i de fall fordon eller personer passerar gränsen återrapportera det till Polismyndigheten.

Försvarsmakten kommer inte ställa upp fordon, hinder eller personal vid gränsposteringarna på ett sådant sätt att det för allmänheten kan uppfattas som att gränsen är stängd. Personal från Försvarsmakten kommer inte stoppa och/eller följa efter fordon som passerar gränsen. Försvarsmaktens personal kommer inte att vara beväpnad.

Försvarsmakten kommer att bistå Polismyndigheten från den 4 februari i Värmland och från den 5 februari i Dalarna till och med den 14 februari. Datumet kan komma att ändras.

Försvarsmakten bistår Polismyndigheten med gränsövervakning

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge

Mediekontakter

Polisregion Bergslagens mediecenter

010 – 569 4600

Presskontakt Försvarsmaktens kommunikationsavdelning

08-788 88 88 (gäller Värmland).

Erica Dahlquist, kommunikationschef Mellersta militärregionen (Dalarna)

0708- 485 596