Från brott till dom på tre veckor

En person som var misstänkt för grov olovlig körning fick sin dom på en månads fängelse redan efter cirka tre veckor. Det här är ett exempel på ett ärende som hanterats av polisen i Gävleborg enligt arbetssättet snabbare lagföring.

Arbetssättet snabbare lagföring infördes i polisområde Gävleborg i mitten av januari och redan förra veckan föll de första domarna i tingsrätten. Handläggningstiden för utredning av brott med upp till 3 års fängelse i straffskalan ska minska till max 6 veckor. Att det blir kortare handläggningstider beror på ny lagstiftning som möjliggör att förundersökningen kan slutföras, åtal kan väckas och tingsrätten kan döma även om det bara blir ett enda personligt möte med den misstänkte. Den misstänkte ges möjlighet att påverka utredningen och vet redan från början när en eventuell förhandling kommer äga rum i tingsrätten. Om den misstänkte erkänner ett bötesbrott direkt på plats och är villig att skriva under en fullmakt för godkännandet av ett strafföreläggande, så finns det förutsättningar för åklagaren att utfärda ett strafföreläggande på en gång. Ärendet kan då slutföras utan att tingsrätten blir inblandad och utan att det krävs någon ytterligare aktivitet från den misstänkte.

Inom ramen för snabbare lagföring har polisområde Gävleborg hittills hanterat ärenden som främst handlar om trafikbrott, narkotikabrott och stöld. Exemplet med den misstänkte som fick en dom redan efter tre veckor handlar om en person som är känd av polisen sedan tidigare och som också är misstänkt för flera andra brott.

- För en person som ofta återfaller i brott innebär snabbare lagföring en direkt rektion från rättsväsendet oavsett hur många ärenden personen har hos polisen sedan tidigare. Ingen mer straffrabatt och påföljden kan anpassas efter tidigare domar. Den största framgångsfaktorn i snabbare lagföring är vår goda samverkan med andra myndigheter inom rättsväsendet. Vi har ett gemensamt mål och ett gemensam nationellt framtaget arbetssätt som vi alla ska följa enligt direktiv från regeringen, säger Charlotta Tolvtin Ahl, införandeansvarig polisen.

- Erfarenheterna från Stockholm där försöksverksamheten har pågått ett tag är goda och vi har all anledning att räkna med att vi kan uppnå samma goda resultat i polisområde Gävleborg. Arbetssättet ger många positiva effekter framförallt att tiden mellan brott och lagföring minskar, vilket är bra ur flera perspektiv. Det gäller inte minst för den misstänkte som redan i samband med ingripandet får veta vad som kommer att hända med ärendet och att det kommer att vara avgjort inom en snar framtid. På sikt kommer det sannolikt också att innebära att våra mest brottsaktiva personer inte kommer att ha så många pågående ärenden som blir liggande, så balanserna kommer att minska. Att förundersökningarna kan göras klara eller i det närmaste klara på plats av personal i yttre tjänst frigör dessutom resurser för den ordinarie utredningsverksamheten, säger Krister Frykman, åklagare vid Åklagarmyndigheten