Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Håll hastigheten – bidra till minskat tryck på sjukvården

Om du ska ut i trafiken under sportlovet trots coronarestriktionerna – tänk på att följa hastighetsbegränsningarna. Hastighet är en avgörande faktor för att öka trafiksäkerheten och därmed bidra till minskat tryck på sjukvården som är mycket ansträngd.

Nu inleds sportlovsveckorna och många ger sig ut på vägarna.

– Tyvärr upplever vi att väldigt många bilister kör lite för fort, vilket gör att det blir ett högre tempo på våra vägar. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Läget för sjukvården är fortfarande ansträngt och ett sätt att inte belasta sjukvården ytterligare är att minska risken för trafikolyckor genom att köra försiktigt och följa skyltad hastighet. Enligt Trafikverket skulle 15 liv sparas varje år om medelhastigheten sänktes med 1 km/h på våra vägar.

Anpassa hastigheten till väglaget och vädret

– När du ska ut på vägarna är det viktigt att se till att du har gott om tid för resan och att det finns tid för att stanna och pausa, säger Ursula Edström.

Under vintern är det ytterligare faktorer, förutom hastighet, som påverkar utgången av en trafikolycka.

– Det är halt på vägarna, snö och mörker leder till dålig sikt. Anpassa hastigheten efter vägunderlag och väderförhållanden, avslutar Ursula Edström.