”Jag pluggar till polis i Umeå, men bor kvar i Stockholm”

Bild på Karolina vid polishuset på Kungsholmen.

Karolina studerar till polis på distans.

För den som vill studera på polisutbildningen, men inte har möjlighet att flytta till annan ort, finns nu större möjlighet att plugga på distans. Nästan 100 fler distansutbildningsplatser kommer att finnas till hösten 2021.

Karolina är en av dem som studerar till polis på distans. Hon är inne på den tredje av fem terminer och menar att möjligheten till distansutbildning var avgörande för att hon skulle kunna studera.

– Jag studerar på polisutbildningen i Umeå men bor kvar i Stockholm. Det fungerar väldigt bra. Utan distansutbildningen hade jag inte kunnat hoppa på polisutbildningen, säger Karolina.

Distansutbildningen har samma innehåll som den polisutbildning som sker på campus. Det är heltidsstudier som pågår i 2,5 år. Upplägget är däremot lite annorlunda. De som går distansutbildningen har perioder med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier hemifrån, via datorn. Praktiska moment och övningar har de dock på plats och åker därför till utbildningsorten ungefär var fjärde vecka.

– Under de veckor som vi är på campus i Umeå ligger fokus i huvudsak på praktiska övningar. Det är till exempel vapenhantering, akutsjukvård, bilkörning och fysiska metoder vid konflikthantering, berättar Karolina.

Det var både familje- och ekonomiska skäl som gjorde att Karolina valde att studera på distans. Hennes familjesituation med två små barn gjorde det svårt att flytta och eftersom hon studerat tidigare var det inte möjligt med ytterligare CSN-lån. Hon jobbar därför deltid för att studierna inte ska påverka ekonomin för mycket.

– Visst är det tufft ibland och det krävs disciplin men det känns ändå helt rätt! Det känns också som att studiekamraterna redan har börjat bygga upp en slags kollegial samhörighet, vi stöttar varandra och är glada för varandras framgångar i plugget. Många av oss är lite äldre studenter, de flesta kring 30 år men det finns såklart även yngre och äldre, just blandningen är härlig. Campusveckorna blir  extra roliga för att vi då får träffa varandra och umgås på riktigt, avslutar Karolina!

Antalet distansutbildningsplatser på polisutbildningen har blivit fler. Till hösten tillkommer ytterligare 96 platser för dem som vill studera till polis på distans.

Det innebär att höstterminen 2021 finns det totalt 336 distansutbildningsplatser. Antalet utbildningsplatser per lärosätena har också anpassats, bland annat har campusplatserna på Södertörn i Stockholm utökats från 192 till 240 platser.

Chatta om polisutbildningen
Karolina är på torsdag med och chattar på Stockholmpolisens instagramkonto, passa på att ställa en fråga till henne om polisutbildningen!