Kontroll av negativt covid-19-test

En hand iklädd undersökningshandske håller i ett provrör med blod. Foto.

Beslut om krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige är fattat, och Polismyndigheten ansvarar för att genomföra kontroller. Sedan tidigare utförs kontroller utifrån det tillfälliga inreseförbudet från Danmark, Storbritannien och Norge.

– De nya reglerna med krav på negativt covid-19-test medför att vi behöver göra ytterligare kontroller. Eftersom många gränsövergångar redan är bemannade förväntas det inte krävas större omställning för oss, men det kommer krävas betydligt fler resurser, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– Det kommer att bli extra ansträngande för våra polisanställda, för resenärer och för samhället men att upprätthålla gränsen och genomföra inresekontroller ankommer nu på oss, och vi tar självklart vårt ansvar.

Vad gäller Finland, så har det inte funnits någon motsvarande inresekontroll. De nya bestämmelserna innebär att Polismyndigheten kommer behöva flytta ytterligare resurser till den finska gränsen för att kontrollera att de som reser in i landet från Finland har ett negativt covid-test.

Kontroller på vissa flygplatser och vid vissa färjelägen kommer också att bli mer omfattande, eftersom kravet på negativt covid-test berör i princip samtliga som reser in i landet.

Frågor och svar om inreseförbudet på regeringens webbplats

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige