Kraftig minskning av bilbränder i Södertälje

På fem år har bilbränderna i Södertälje kommun mer än halverats. En trolig orsak är ett samverkansprojekt där polis, kommun och räddningstjänst arbetar nära med försäkringsbolagen med det tydliga gemensamma målet att få ned antalet bilbränder.

Ett ökat antal bilbränder i Södertälje under 2016 gjorde att polis, räddningstjänst och kommun krokade arm och tillsammans med försäkringsbolagen trappade upp sitt arbete med att få ned antalet bilbränder. Och samverkan som hålls ihop av polisen har gett resultat. Från 2016 till 2020 har bilbränderna minskat stadigt. Under perioden minskade de med nära 57 procent.

– Bilar som brinner påverkar tryggheten på ett negativt sätt. Därför är det mycket angeläget att arbeta mot den här problematiken. Framgångsfaktorerna i Södertälje är att vi har gått ihop och arbetat tillsammans med problemet vilket varit mycket lyckosamt, säger Ann-Kristin Gunnarsson, vid Södertäljepolisen.

Bättre dokumentation och fler förundersökningar 

Genom projektet har inblandade aktörer träffats regelbundet och vässat sina arbetsmetoder. Poliser i yttre tjänst har tillsammans med kommunen bland annat blivit bättre på att dokumentera skador på bilarna samt de iakttagelser som görs i samband med branden. Polisen har också lyckats inleda fler förundersökningar när det gäller bilbränder.

Under hösten 2017 inrättade kommunen också ett antal helt nya resurser som bland annat arbetar med problematiken med bilbränder, vilket var ett helt nytt angreppssätt.

– Från kommunens sida är vi nöjda med resultatet av samarbetet och mer effektiva arbetsformer för att stävja bilbränderna, säger Anna Flink, säkerhetsansvarig, Södertälje kommun. 

Förutom målet att arbeta för ökad trygghet hos allmänheten så strävar också det nära samarbetet till att minska försäkringsbedrägerierna i samband med bilbränder.

Antal bilbränder i Södertälje kommun år 2016-2020

2016   250
2017   195
2018   151
2019   141
2020   108

Källa: Polisen.