Kraftig ökning av narkotikabeslag i Storgöteborg

En förklaring är att kriminella nätverk kapar mellanleden och själva för in större partier från utlandet för att maximera vinsten. Cannabis, kokain och bensodiazepiner står för den största ökningen.

Polisens beslag av narkotika i Storgöteborg ökade kraftigt 2020 jämfört med året innan. Det visar statistik från spaningssektionen i polisområde Storgöteborg som utreder de grova och synnerligen grova narkotikabrotten.

– Vi ser att de kriminella nätverken allt oftare kapar mellanleden och själva hanterar större narkotikapartier som smugglas in i landet. Det ökar vinstmarginalen men renderar i stora beslag om de åker fast. Beslagen påverkas också av hur mycket fokus polisen lägger på narkotikabrott eftersom det är ett upptäcksbrott. Men till syvende och sist är det efterfrågan som styr. Så länge det finns köpare kommer det att finnas narkotika på Göteborgs gator, säger sektionschefen Christina Lindgren.

Barn och unga utnyttjas av kriminella nätverk

Polisen i Storgöteborg arbetar på flera fronter för att stävja knarkhandeln på gatunivå, mot langarleden och mot de grovt kriminella som drar in de största inkomsterna i pyramidens topp. 

– Merparten av spaningssektionens ärenden har koppling till kriminella nätverk som i huvudsak finansierar sin kriminella verksamhet med narkotikaförsäljning. Gängledarna tjänar de stora pengarna och utnyttjar ofta unga – till och med barn – som kurirer och langare, förklarar Lindgren.

Beslagen har ökat av alla typer av narkotiska preparat men cannabis, kokain och bensodiazepiner står för den största ökningen. Det enskilt största beslaget var av 56 kilo kokain värt cirka 49 miljoner kronor på gatan. Beslaget ingår i det åtal för synnerligen grov narkotikasmuggling som väcktes under onsdagen.

Förädlar narkotikan själva

Ett annat beslag som gjordes förra året var 97 liter amfetaminolja som narkotikasmugglare försökte föra in vid skånska gränsen för vidare transport till Göteborg.

– De senaste åren har vi märkt att det blir allt vanligare att man tar in narkotiska preparat i råvaruform och framställer slutprodukten själva. Förmodligen för att ytterligare öka vinsten och för att minska risken att åka fast i tullen, säger Christina Lindgren. 

Beslag

Beslag av vanliga narkotikapreparat 2019 och 2020

Beslag

2019

2020

Förändring (%)

Cannabis

32,2  kilo

302 kilo

+ 837,9

Amfetamin

133,3 kilo

143 kilo

+ 7,3

Kokain

13,9 kilo

99,2

+ 613,7

Heroin

1 kilo

1,6 kilo

+ 60,0

Tramadol

5 262 tabletter

16 500 tabletter

+ 213,6

Bensodiazepiner

13 518 tabletter

94 245 tabletter

+ 597,2

* Beslag från narkotikabrott (ringa/normalgraden) som utreds i lokalpolisområdena ingår inte i sammanställningen.