Resultat av 2020 års medborgardialog i Ånge kommun

Medborgarenkäten för 2020 är nu avslutad. Tack alla ni som svarade.

Resultatet av 2020 års medborgarenkät visar att fyra av fem Ångebor känner sig ganska eller mycket trygga och har ett fortsatt högt förtroende för polisen.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att de allra flesta känner sig så pass trygga runt om i kommunen som de faktiskt gör.  Det är ett bra betyg för polisen och andra aktörer i kommunen som vi samverkar med och det tyder på att vi gör rätt saker, säger Marcus Ceder, gruppchef vid polisen i Ånge.

En del problem finns såklart. Bland annat redovisas en viss oro för att befinna sig nära trafikerade vägar, dels på grund av höga hastigheter och buskörning av motorburen ungdom men också risken att möta en onykter bilförare. En del har även uppgett att de känner en viss otrygghet i att vistas ensamma utomhus sent på kvällen samt en oro för drogrelaterade problem i centrala Ånge.

– Vi jobbar aktivt med olika åtgärder och verktyg för att öka tryggheten runt om i kommunen. För oss är medborgardialogen en oerhört viktig pusselbit när vi, tillsammans med kommunen, planerar vad vi ska lägga resurserna på under 2021, säger Marcus Ceder.

Kort om medborgarenkäten

Enkäten fanns publicerad på polisens hemsida från och med 1 december till den 15 december 2020, och omfattade ett tiotal frågor om bland annat frågor om upplevd trygghet och förtroendet för polisen.

Det är första gången som polisen i Ånge genomför en digital medborgardialog. Totalt svarade 157 personer på enkäten, varav 115 kvinnor och 42 män, vilket ger en procentuell fördelning på cirka 73 procent kvinnor och 27 procent män.

Kontaktpersoner

Marcus Ceder, gruppchef vid polisen i Ånge