Myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Årsta partihallar

Den 23 februari deltog sex myndigheter i en insats mot organiserad brottslighet i Årsta partihallar. En person greps misstänkt för näringspenningstvättsbrott och en stor summa pengar togs i beslag. Parallellt upptäcktes allvarliga brister i arbetsmiljön.

Drygt tio näringsverksamheter konrollerades i Årsta partihallar i södra Stockholm under tisdagen den 23 februari. En person är nu anhållen misstänkt för näringspenningstvättsbrott, efter att en större summa kontanter hittades gömda i lokalen. Polisen misstänker att personen hanterat kontanter på ett inkorrekt sätt samt att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet. Polisen tog också tobak i beslag samt omhändertog en person som misstänks vistas i landet utan tillstånd.

– Det såg ut ungefär som det brukar göra i Årsta med kontanter, tobak och brister i arbetsmiljön, vilket motiverar till att vi fortsätter med våra insatser, säger Kristian Halldin, samordnare vid underrättelseenheten vid Stockholmspolisen.

Under insatsen anträffade Stockholms stad en livsmedelshantering där gamla varor kunde märkas med nya datum. De hittade även en betydande mängd gamla varor. Vissa av dessa omhändertogs medan andra belades med saluförbud. Arbetsmiljöverket påträffade samtidigt flera allvarliga brister i arbetsmiljön vilket resulterade i flera sanktionsavgifter samt vitesförelägganden.

Övriga myndigheter som deltog vid tisdagens insats är Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Skatteverkets folkbokföring.

Läs även: Stora framgångar i samarbetet mot organiserad brottslighet i Stockholm

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även Länsstyrelsen. Andra aktörer som ofta deltar i arbetet är till exempel Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg samt kommuner.

Vid operativa insatser deltar de flesta myndigheter med personal på plats. Övriga deltar i planeringen före och efter. Det gemensamma arbetet skapar goda förutsättningar för lagföring och administrativa åtgärder.

I Stockholm arbetar sedan 2018 myndigheterna gemensamt med tillsyn och kontroll av företag, föreningar och arbetsplatser som kopplas till allvarlig eller organiserad brottslighet. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens utsatta områden.